13 Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.