7 Of, wie zal in den afgrond nederdalen? Hetzelve is Christus uit de doden opbrengen.