10 Dat hun ogen verduisterd worden, om niet te zien; en verkrom hun rug allen tijd.