6 Hebbende nu verscheidene gaven, naar de genade, die ons gegeven is,