32 Opdat ik met blijdschap, door den wil van God, tot u mag komen, en met u verkwikt worden.