22 Ik, Tertius, die den brief geschreven heb, groet u in den Heere.