14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid;