6 Dat zij verre, anderszins hoe zal God de wereld oordelen?