2 Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God.