21 En ten volle verzekerd zijnde, dat hetgeen beloofd was, Hij ook machtig was te doen.