6 Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven.