17 Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de zonde, die in mij woont.