8 En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.