30 De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens; en wie zielen vangt, is wijs.