8 De rechtvaardige wordt uit benauwdheid bevrijd; en de goddeloze komt in zijn plaats.