12 De goddeloze begeert het net der bozen; maar de wortel der rechtvaardigen zal uitgeven.