14 De grimmigheid des konings is als de boden des doods; maar een wijs man zal die verzoenen.