10 De bestraffing gaat dieper in den verstandige, dan den zot honderd maal te slaan.