27 Wie wetenschap weet, houdt zijn woorden in; en een man van verstand is kostelijk van geest.