3 De smeltkroes is voor het zilver, en de oven voor het goud; maar de HEERE proeft de harten.