23 De arme spreekt smekingen; maar de rijke antwoordt harde dingen.