14 Die blijde zijn in het kwaad doen, zich verheugen in de verkeerdheden des kwaden;