21 Als een erfenis in het eerste verhaast wordt, zo zal haar laatste niet gezegend worden.