22 Beroof den arme niet, omdat hij arm is; en verbrijzel den ellendige niet in de poort.