15 Loer niet, o goddeloze! op de woning des rechtvaardigen; verwoest zijn legerplaats niet.