4 En door wetenschap worden de binnenkameren vervuld met alle kostelijk en liefelijk goed.