11 Een rede, op zijn pas gesproken, is als gouden appelen in zilveren gebeelde schalen.