2 Het is Gods eer een zaak te verbergen; maar de eer der koningen een zaak te doorgronden.