23 Zijt naarstig, om het aangezicht uwer schapen te kennen; zet uw hart op de kudden.