26 De lammeren zullen zijn tot uw kleding, en de bokken de prijs des velds.