6 De wonden des liefhebbers zijn getrouw; maar de kussingen des haters zijn af te bidden.