13 Welgelukzalig is de mens, die wijsheid vindt, en de mens, die verstandigheid voortbrengt!