31 Zijt niet nijdig over een man des gewelds, en verkies geen van zijn wegen.