30 De oude leeuw geweldig onder de gedierten, die voor niemand zal wederkeren;