8 Verhef ze, en zij zal u verhogen; zij zal u vereren, als gij haar omhelzen zult.