11 Want wijsheid is beter dan robijnen, en al wat men begeren mag, is met haar niet te vergelijken.