15 Door Mij regeren de koningen, en de vorsten stellen gerechtigheid.