5 Gij slechten! verstaat kloekzinnigheid, en gij zotten! verstaat met het hart.