10 De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid, en de wetenschap der heiligen is verstand.