5 En de straten dier stad zullen vervuld worden met knechtjes en meisjes, spelende op haar straten.