54 to many thou shalt geue ye moare enheritaunce and to fewe ye lesse: to euery tribe shall ye enheritauce be geue acordinge to ye numbre therof.