3 Philip; Bartholomew; Thomas; Matthew, the tax collector; James the son of Alphaeus; and Lebbaeus, whose surname was Thaddaeus;