24 Nǐ bùkĕ guìbaì tāmende shén , bùkĕ shìfèng tā , yĕ bùkĕ xiàofǎ tāmende xíngwéi , què yào bǎ shénxiàng jìn xíng chāihuǐ , dá suì tāmende zhù xiàng .