3 Yúshì Yàbólán de qīzi Sālái jiāng shǐnǚ Āijí rén Xiàjiǎ gĕi le zhàngfu wéi qiè . nàshí Yàbólán zaì Jiānán yǐjing zhù le shí nián .