49 Xiànzaì nǐmen ruò yuàn yǐ cíaì chéngshí daì wǒ zhǔrén , jiù gàosu wǒ . ruò bú rán , yĕ gàosu wǒ , shǐ wǒ kĕyǐ huò xiàng zuǒ , huò xiàng yòu .