19 Nǐ hé rĕn jiàn wǒmen rén sǐdì huāng ne . qiú nǐ yòng liángshi mǎi wǒmen de wǒmen de dì , wǒmen hé wǒmen de dì jiù yào gĕi fǎlǎo xiàolì . yòu qiú nǐ gĕi wǒmen zhǒngzǐ , shǐ wǒmen déyǐ cún huó , bù zhì sǐwáng , dì tǔ yĕ bù zhì huāngliáng .