11 Bǎ suǒ píng de yínzi jiāo gĕi dū gōng de , jiù shì Yēhéhuá diàn lǐ bàn shì de rén . tāmen bǎ yínzi zhuǎn jiāo xiūlǐ Yēhéhuá diàn de mùjiang hé gōngrén ,