11 Yòu xiàn yī zhǐ gōng shānyáng wéi shú zuì jì . zhè shì zaì shú zuì jì hé cháng xiàn de Fánjì , yǔ tóng xiàn de sù jì bìng tóng xiàn de diàn jì yǐwaì .