55 Shènzhì zaì nǐ shòu chóudí wéi kùn jiǒng pò de chéng zhōng , tā yào chī érnǚ de ròu , bú kĕn fèn yídiǎn gĕi tāde qīn rén , yīnwei tā yī wú suǒ shèng .