9 Opdat ik niet zou schijnen, alsof ik u door de brieven wilde verschrikken.